Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Glaphyridae

Srpski naziv


Opis taksona

Mala porodica od oko 190 do sada poznatih vrsta tvrdokrilaca rasprostranjenih u tropskim i subtropskim područjima severne hemisfere. U Evropi je opisano oko 30 vrsta. Veličina tela im se kreće od 6 do 20 mm. Telo je izduženo, živih boja a može biti i mrko ili crno, često sa metalnom refleksijom. Dekoracija gornje strane tela kod nekih vrsta podseća na bumbare. Telo je, posebno sa donje strane tela, pokriveno dlakama u u vidu gustog runa čija boja varira od bele, žute, narandžaste, crvene mrke do crne. Odlikuju se sa lepezastim antenama čime podsećaju na gundelje sa kojima su u bliskom srodstvu.
Autor: Gabor Mesaroš


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]