Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Hydraenidae

Srpski naziv


Opis taksona

Sitni do mali vodeni insekti koji se karakterišu vrlo izduženim viličnim pipcima (maxilarni palpi) koji su preuzeli čulnu ulogu od antena. Antene su stoga redukovane i jedva vidljive. Veličina evropskih vrsta varira od 1 do 2.5 mm. I larve i odrasli insekti se hrane jednoćeliskim algama i biljnim materijalom u raspadanju. Larve ceo život provode u vodi dok odrasli insekti povremeno napuštaju vodenu sredinu u potrazi za novim staništima. Žive u slatkim tekućim i stajaćim vodama i ne plivaju nego pužu po dnu i podvodnim biljkama. Do sada je poznato više od 1000 vrsta ove porodice rasprostranjene u čitavom svetu.
Autor: Gabor MesarošTaksoni niže u hijerarhiji
-> Hydraena ambigua Ganglbauer, 1901 -> Hydraena bicolorata Jach, 1997 -> Hydraena bosnica Apfelbeck, 1909 -> Hydraena croatica Kuwert, 1888 -> Hydraena dalmatina Ganglbauer, 1901 -> Hydraena egoni Jach, 1986 -> Hydraena excisa Kiesenwetter, 1849 -> Hydraena gracilis balcanica d'Orchymont, 1930 -> Hydraena gracilis Germar, 1824 -> Hydraena grandis Reitter, 1885 -> Hydraena helena d'Orchymont, 1929 -> Hydraena kaufmanni Ganglbauer, 1901 -> Hydraena latebricola Jach, 1986 -> Hydraena melas Dalla Torre, 1877 -> Hydraena minutissima Stephens, 1829 -> Hydraena morio Kiesenwetter, 1849 -> Hydraena nigrita Germar, 1824 -> Hydraena pachyptera Apfelbeck, 1909 -> Hydraena paganettii Ganglbauer, 1901 -> Hydraena palustris Erichson, 1837 -> Hydraena phallica d'Orchymont, 1930 -> Hydraena pulchella Germar, 1824 -> Hydraena pygmaea Waterhouse, 1833 -> Hydraena reyi Kuwert, 1888 -> Hydraena riparia Kugelann, 1794 -> Hydraena saga d'Orchymont, 1930 -> Hydraena subintegra Ganglbauer, 1901 -> Hydraena subjuncta d'Orchymont, 1930 -> Hydraena vedrasi d'Orchymont, 1931 -> Limnebius atomus (Duftschmid, 1805) -> Limnebius crinifer Rey, 1885 -> Limnebius fallaciosus Ganglbauer, 1904 -> Limnebius myrmidon Rey, 1883 -> Limnebius paganettii Ganglbauer, 1904 -> Limnebius papposus Mulsant, 1844 -> Limnebius stagnalis Guillebeau, 1890 -> Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) -> Ochthebius adriaticus Reitter, 1886 -> Ochthebius albanicus d'Orchymont, 1941 -> Ochthebius brevicollis (Baudi a Selve, 1864) -> Ochthebius brevicollis steinbuehleri (Reitter, 1886) -> Ochthebius colveranus Ferro, 1979 -> Ochthebius dalmatinus Ganglbauer, 1904 -> Ochthebius dilatatus Stephens, 1829 -> Ochthebius evanescens Sahlberg, 1875 -> Ochthebius flavipes Dalla Torre, 1877 -> Ochthebius foveolatus Germar, 1824 -> Ochthebius hebaueri Jach, 1983 -> Ochthebius insidiosus Jach, 1999 -> Ochthebius lividipennis Peyron, 1858 -> Ochthebius melanescens Dalla Torre, 1877 -> Ochthebius meridionalis Rey, 1885 -> Ochthebius metallescens Rosenhauer, 1847 -> Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) -> Ochthebius montanus Frivaldszky, 1881 -> Ochthebius montenegrinus Ganglbauer, 1901 -> Ochthebius olicinium Jach, 1990 -> Ochthebius pretneri Jach, 1999 -> Ochthebius pusillus Stephens, 1835 -> Ochthebius striatus (Castelnau, 1840) -> Ochthebius viridis Peyron, 1858