Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Hydroscaphidae

Srpski naziv


Opis taksona

Porodica primitivnih vrlo sitnih vodenih tvrdokrilaca. Veličina im se kreće od 1 do 2 mm. Žućkasta do mrka pokrilca su skraćena i ne pokrivaju ceo trbuh. Mogu se naći u velikom broju u potocima ili njihovoj blizini gde se i odrasli i larve hrane končastim algama koje rastu na kamenju u priobalnom delu. Ženka polaže jedno jaje na tepih od algi gde larva vodi potpuno akvatičan način života i poseduje škrge. Do sada je u svetu iz ove porodice poznato 13 vrsta.
Autor: Gabor Mesaroš


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]