Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Kateretidae

Srpski naziv


Opis taksona

Nekada su se predstavnici ove porodice klasifikovali u porodicu Nitidulidae, ali su nova saznanja u morfologiju odraslih i larvi ukazala na potrebu njihovog izdvajanja u posebnu porodicu. Karakterišu se sa pri vrhu zadebljalim antenama i pokrilcima koja ne pokrivaju poslednja dva trbušna segmenta. Gornja strana tela je glatka i slabo pigmentisana. I odrasli i larve žive u cvetovima zeljastih biljaka i žbunova gde se verovatno hrane polenom. Iz ove prodice u Evropi je poznato 29 vrsta.
Autor: Gabor Mesaroš