Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Laemophloeidae

Srpski naziv


Opis taksona

Laemophloeidae su veoma sitni tvrdokrilci spljoštenog tela koji žive ispod kore drveta. Hrane se drugim insektima, a mogu biti sekundarni napasnici u skladištima žitarica. Poznato je oko 440 vrsta, a najbrojniji su u tropskim krajevima.
Autor: Ivan Simonović