Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Lampyridae

Srpski naziv

Svitci


Opis taksona

Lampyridae ili svitci nastanjuju umerene i tropske predele i poznato je oko 2.000 vrsta. Uglavnom nastanjuju vlažne i šumske predele. Markantna karakteristika ovih insekata je što u trbuhu imaju svetleće organe. Svitci su i kao larve i kao odrasli grabljivci i najčešće love puževe u koje ubrizgavaju sekrete viličnih žlezda a zatim usisavaju polusvarenu kašastu hranu. Naša najpoznatija vrsta je Lampyris noctiluca. Ženke ove vrste nemaju krila.
Autor: Ivan Simonović