Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Latridiidae

Srpski naziv


Opis taksona

U ovu porodicu svrstani su sitni svetlije ili tamnije smeđi slabo pigmentirani tvrdokrilci veličine od 1 do 3 mm. Telo im je ovalno ili nešto izduženo, golo ili pokriveno dlačicama i manje više ispopčeno. Kutikula na površini tela je neravnomerna, često pokrivena granulama, bodljama ili brazdama, posebno na vratnom štitu. I larve i odrasli su gljivožderi koje se hrane sporama i konidijama različitih gljiva . U svetu je opisano preko 500 vrsta od kojih blizu 90 živi u Evropi.
Autor: Gabor MesarošTaksoni niže u hijerarhiji