Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Lucanidae

Srpski naziv

Jelenci


Opis taksona

Do sada je poznato preko 930 vrsta jelenaka, a najveći broj vrsta naseljava tropske krajeve. Kod nekih vrsta je veoma izražen polni dimorfizam, pa su mužjaci krupniji i imaju prerasle gornje vilice (mandibule) koje služe za borbu u vreme parenja. Najpoznatija vrsta naše faune je Lucanus cervus, jelenak, koji je naš najkrupniji tvrdokrilac i zaštićen je zakonom. Larve jelenaka razvijaju se u drvetu, a odrasli se hrane biljnim sokom.
Autor: Ivan Simonović