Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Lycidae

Srpski naziv


Opis taksona

Lycidae su familija tvrdokrilaca čija veličina varira od 3-80mm i imaju preko 3500 poznatih predstavnika. Najviše ih ima u tropskoj i suptropskoj oblasti, a u Evropi živi 12 vrsta. Kod većine vrsta je za determinaciju bitan raspored šara na krilima (elitrama). Telo im je spljošteno i mekano. Odrasli se mogu naći na cvetovima ili lišću, a o larvama se jako malo zna. Najverovatnije su larve grabljive i razvijaju se u trulom drvetu ili stelji.
Autor: Ivan Simonović