Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Malachiidae

Srpski naziv


Opis taksona

Malachiidae su većinom sitni insekti koji se odlikuju mekim telom i vrećicama koje izbacuju na stranama grudi i trbuha kada su uznemireni. Opisano je preko 3.000 vrsta, od kojih se u Evropi sreće oko 320. Odrasli se hrane polenom i uginulim insektima, mada povremeno mogu da budu i grabljivci i love biljne vaši. Larve se razvijaju u drvetu i grabljive su.
Autor: Ivan SimonovićTaksoni niže u hijerarhiji