Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Melandryidae

Srpski naziv


Opis taksona

Melandryidae su tvrdokrilci pravougaonog do ovalnog oblika tela. Mogu se naći ispod kore starih stabala i na granama obraslim gljivicama. Neke vrste se mogu naći i na cvetovima. U Evropi je poznato 75 vrsta, a ukupno je opisano preko 1.200 vrsta.
Autor: Ivan SimonovićTaksoni niže u hijerarhiji