Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Meloidae

Srpski naziv

Majci


Opis taksona

Poznato je preko 2.500 vrsta ovih insekata koji se karakterišu kratkim krilima, dugim nogama i krupnim mekanim abdomenom (trbuhom). U Evropi živi oko 210 vrsta. Karakeristika ove familije je da njihova krvna tečnost (hemolimfa) sadrži otrovni kantaridin, pa ih predatori izbegavaju zbog gorkog ukusa i neprijatnog mirisa. Odrasle jedinke žive slobodno i hrane se biljnom hranom, dok su larve predatori jaja pčela ili pravokrilaca (skakavaca i zrikavaca). Razviće larve je veoma komplikovano, one prolaze kroz složenu metamorfozu koja se naziva hipermetamorfoza. Naša najpoznatija vrsta je Meloe violaceus i njene larve se razvijaju u gnezdima pčela. Pored nje, dobro je poznata i španska mušica, Lytta vesicatoria, koja se zbog velike količine kantaridina smatrala za jak afrodizijak.
Autor: Ivan SimonovićTaksoni niže u hijerarhiji
-> Alosimus chalybaeus (Tauscher, 1812) -> Alosimus syriacus (Linnaeus 1758) -> Apalus bimaculatus (Linnaeus 1761) -> Apalus bipunctatus Germar, 1817 -> Cerocoma adamovichiana (Piller & Mitterpacher, 1783) -> Cerocoma graeca Maran, 1944 -> Cerocoma kunzei E. Frivaldsky, 1835 -> Cerocoma macedonica Maran, 1944 -> Cerocoma muehlfeldi Gyllenhal, 1817 -> Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758) -> Cerocoma schreberi Fabricius, 1781 -> Epicauta flabellicornis (Germar, 1817) -> Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777) -> Euzonitis fulvipennis (Fabricius, 1792) -> Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782) -> Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789) -> Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) -> Hycleus tenerus (Germar, 1834) -> Lydus trimaculatus Fabricius, 1775 -> Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) (španska buba) -> Meloe autumnalis Olivier, 1792 -> Meloe baudii Leoni 1907 -> Meloe brevicollis Panzer, 1793 -> Meloe cicatricosus Leach, 1815 -> Meloe decorus Brandt & Erichson, 1832 -> Meloe erythrocnemus Pallas, 1782 -> Meloe ganglbaueri Apfelbeck, 1905 -> Meloe hungarus Schrank, 1776 -> Meloe mediterraneus G. Muller, 1925 -> Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 -> Meloe rufiventris Germar, 1817 -> Meloe rugosus Marsham, 1802 -> Meloe scabriusculus Brandt & Erichson, 1832 -> Meloe tuccius Rossi, 1792 -> Meloe variegatus Donovan, 1793 -> Meloe violaceus Marsham, 1802 -> Muzimes collaris (Fabricius 1787) -> Mylabris fabricii Soumacov, 1924 -> Mylabris pusilla bosnica (Reitter, 1903) -> Mylabris pusilla Olivier, 1811 -> Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767) -> Mylabris variabilis (Pallas, 1781) -> Oenas crassicornis (Illiger, 1800) -> Sitaris muralis (Forster, 1771) -> Stenodera caucasica (Pallas, 1781) -> Stenoria apicalis (Latreille, 1804) -> Teratolytta dives (Brulle, 1832) -> Zonitis flava Fabricius, 1775 -> Zonitis immaculata (Olivier, 1789) -> Zonitis nana Ragusa, 1882