Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Melolonthidae

Srpski naziv

Gundelji


Opis taksona

Gundelji su obimna grupa insekata. Njihove larve se razvijaju u zemljištu gde se hrane korenjem biljaka i oštećuju ih. Odrasli se hrane lišćem biljaka. Naša najkrupnija vrsta je mramorasti gundelj, Polyphylla fulo, koji može da poraste i do 40mm u dužinu. Njegove larve pričinjavaju štetu šumskim rasadnicima i vinogradima i voćnjacima. Veoma je čest i hrušt, Melolontha melolontha.
Autor: Ivan SimonovićTaksoni niže u hijerarhiji