Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Monotomidae

Srpski naziv


Opis taksona

U ovu porodicu spadaju sitni tvrdokrilci vitkog, izduženi tela dužine od 1.3 do 5.5 mm. Vratni štit je takođe izdužen a pokrilca ne pokrivaju ceo trbuh, zadnji segment je nezaštićen. Uglavnom se nalaze ispod kore mrtvog drveća ili u stelji. Od oko 250 vrsta koje su do sada opisane u svetu blizu 40 živi u Evropi.
Autor: Gabor Mesaroš