Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Mycetophagidae

Srpski naziv


Opis taksona

Ova mala familija tvrdokrilaca se karakteriše veoma dlakavim telom. Hrane se gljivama, a mogu se naći ispod kore drveta ili u trulom senu. U svetu je poznato oko 200 vrsta, od kojih se 30 može naći u Evropi.
Autor: Ivan Simonović