Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Nosodendridae

Srpski naziv


Opis taksona

Jako su slični predstavnicima porodice Byrrhidae sa kojima dele čitav niz zajedničkih odlika, osim glave koja se ne može sakriti u prorez vratnog štita. Telo je ovalno, skoro poluloptastog oblika veličine od 4 do 5 mm. Nosodendridae su kosmopilitska porodica čijih 70ak predstavnika živu na svim kontinentima (osim Antarktika) a u Evropi je konstatovana samo jedna vrsta.
Autor: Gabor Mesaroš