Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Oedemeridae

Srpski naziv


Opis taksona

Oedemeridae su srednje veliki tvrdokrilci pravougaonog oblika tela. Mužjaci mnogih vrsta su lako prepoznatljivi po zadebljalim butovima na zadnjem paru nogu. Mogu se naći na livadama ili čak i u baštama, najčešće na cveću gde se hrane polenom. Njihove larve se razvijaju u zemlji ili u suvom drvetu. Opisano je preko 1.500 vrsta, od kojih se u Evropi sreće 122.
Autor: Ivan SimonovićTaksoni niže u hijerarhiji