Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Phloeostichidae

Srpski naziv


Opis taksona

Mala porodica primitivnih tvrdokrlica veličine od 3.5. do 4.5 mm. U Evropi živi samo jedna vrsta.
Autor: Gabor Mesaroš