Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Ptiliidae

Srpski naziv


Opis taksona

Porodica sa predstavnicima koji spadaju među najsitnije tvrdokrilce na svetu. Veličina im se kreće od samo 0.3 mm. Ipak neke krupnije vrste mogu biti i do 4 mm. Poznati su po tome što im je drugi par krila, koji kod najvećeg broja tvrdokrilaca služi za letenje, izmenjen u perastu tvorevinu koju mogu da izbace van pokrilaca. Ženka donosi samo jedno jaje a kod nekoliko vrsta je konstatovan partenogenetski način razmnožavanja bez mužjaka. U svetu je poznato preko 600 vrsta ali je taj broj sigurno daleko veći s obzirom na njihovu do sada slabu istraženost. U Evropi živi preko 130 vrsta.
Autor: Gabor Mesaroš