Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Raymondionymidae

Srpski naziv

slepe pipe


Opis taksona

Neobična porodica visokospecijalizovanih pipa koje žive duboko u humusu gde se i kao larve i kao odrasli hrane organskim otpacima biljaka. Zbog svog skrivenog načina života teško se nalaze. Mogu se naći u pećinama gde voda nanosi organski humus ili duboko u podnožju starih trulih stabala. Usled odsustva svetlosti telo ime je potpuno depigmentisano, boje hitina, i ne poseduju oči.
Autor: Gabor Mesaroš


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]