Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Scirtidae

Srpski naziv


Opis taksona

Scirtidae se obično mogu naći na vegetaciji duž obala reka i potoka. Larva se razvija u vodi, gde se hrani gljivicama, algama i organskim materijama. U svetu postoji oko 1.000 vrsta, od kojih u Evropi živi njih 94.
Autor: Ivan Simonović