Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Silphidae

Srpski naziv

Strvinari


Opis taksona

Silphidae su mala familija insekata sa oko 300 opisanih vrsta. Većina ovih vrsta naseljava regione umerene klime. Ugavnom su sitni, veličine oko 4mm, mada ima vrsta koje rastu i do 35mm. Odrasle jedinke nekih vrsta nalaze uginule sitne ptice i sisare, ukopavaju ih u zemlju i na njih polažu jaja. Zato je ova familija dobila naziv – grobari. Najpoznatija vrsta je Necrophorus vespillio, šareni grobar, čije jedinke su poznate po brizi o potomstvu. Neke vrste se ne hrane lešinama već aktivno love puževe (Phosphuga), gusenice (Xylodrepa), a neke se smatraju poljoprivrednim štetočinama (Blitophaga se hrani lišćem šećerne repe).
Autor: Ivan Simonović