Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Tetratomidae

Srpski naziv


Opis taksona

Opisano je oko 30 vrsta ovih tvrdokrilaca koji se hrane gljivama koje rastu na drvetu i grančicama obraslim gljivama. U Evropi se može naći 6 vrsta.
Autor: Ivan Simonović