Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Throscidae

Srpski naziv


Opis taksona

Throscidae su bliski rođaci skočibuba (Elateridae). Ovi tvrdokrilci su sitni i prilično jednolično obojeni. Razvijaju se u drvetu, a većina nastanjuje šume na nižim nadmorskim visinama. Poznato je oko 190 vrsta, od kojih su 24 evropske.
Autor: Ivan Simonović