Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Zopheridae

Srpski naziv


Opis taksona

Mali do vrlo sitni tvrdokrilci često vrlo neobičnih oblika. Veličina im se kreće od 2 do 6 mm i vode skriven način života u mrtvom drvetu ili se skrivaju u mahovinama i stelji. Neki su izduženog cilindričnog oblika i žive u rupama i kanalima u drvetu koje su iskopali drugi insekti dok su drugi pljosnati i život provode ispod kore listopadnog i četinarskog drveća. Kosmopoliska je porodici čiji se predstavnici mogu naći širom sveta. Do sada je opisano preko 1700 vrsta ove porodice od kojih je kod nas do sada registrovalo oko 30-ak vrsta.
Autor: Gabor MesarošTaksoni niže u hijerarhiji