Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Pyrochroidae

Srpski naziv


Opis taksona

Pyrochroidae su mala familija tvrdokrilaca sa oko 150 poznatih vrsta. Mogu se naći u listopadnim šumama, na cvetovima i na trulom drvetu. Odrasle jedinke se hrane slatkim sokovima, na primer mednom rosom koju izlučuju biljne vaši ili različitim biljnim sokovima. Larve imaju spljošteno telo i žive ispod kore drveta gde love druge insekte i njihove larve. Neke vrste aktivno traže insekte iz familije Meloidae i ližu izlučeni kantaridin. U Evropi živi 8 vrsta.
Autor: Ivan Simonović