Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Salpingidae

Srpski naziv


Opis taksona

Salpingide su uglavnom mali tvrdokrilci veličine od 1.5 mm do 7 mm sjajnog golog tela koji često ima metalni sjaj. Glava je kod nekih vrsta izdužena u rilicu ali je ta osobina drugog porekla i nemaju nikakve blisike srodnosti sa predstavnicima drugih porodica sa izduženom rilicom (Curculionidae, Apionidae, Rhynchitidae itd...). I larve i odrasli insekti se nalaze u suvim mrtvim grana ili ispod kore debala listopadnog drveća gde aktivno love larve i odrasle potkornjake. Drugi su pak predatori lisnih vašiju koje žive na četinarskom drveću. Preko 300 vrsta ove porodice rasprostranjeno je širom sveta od kojih skoro 20 vrsta živi u Evropi.
Autor: Gabor Mesaroš