Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Melyridae

Srpski naziv


Opis taksona

Melyridae su izduženo-ovalni insekti mekog tela. Često se mogu naći na cvetovima, u travi ili na četinarima. Larve se razvijaju u drvetu i predatori su. U svetu postoji oko 6.000 vrsta.
Autor: Ivan Simonović


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]