Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Trogositidae

Srpski naziv


Opis taksona

Trogositidae su veoma stara familija tvrdokrilaca. U svetu postoji preko 300 vrsta, a svi su predatori i hrane se insektima koji žive ispod kore drveta. Mogu se naći i u skladištima žitarica. U Evropi živi oko 15 vrsta.
Autor: Ivan Simonović