Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Omalisidae

Srpski naziv


Opis taksona

Omalisidae su mala familija koja ima samo 10-ak vrsta. Bliski su srodnici svitaca (Lampyridae). Većinom nastanjuju Južnu Evropu, a samo vrsta Omalisus fontisbellaquaei se može naći na području od Balkanskog poluostrva do Centralne Evrope. Larve su opisane samo za par vrsta.
Autor: Ivan Simonović