Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Accipitridae

Srpski naziv

jastrebovi, orlovi i lešinari starog sveta


Opis taksona

U ovu porodicu spadaju ptice grabljivice (234 vrste) veoma različite veličine, građe tela i načina života, čija je zajednička osobina ishrana hranom životinjskog porekla. Predstavnici ove porodice rasprostranjeni su na celoj Planeti (osim Antarktika), gde naseljavaju sve tipove kopnenih i vodenih staništa. U okviru ove porodice nalaze se vrste koje se hrane malim i srednjim sisarima, pticama, gmizavcima i vodozemcima, insektima i drugim beskičemnjacima, ribama i leševima krupnih životinja. Vrste iz ove porodice se gnezde na drveću, stenama ili drugim izdignutim objektima ili na tlu. Deo vrsta su migratorne, a deo ne napušta teritorije tokom celog svog životnog ciklusa.
Autor: Dimitrije RadišićTaksoni niže u hijerarhiji