Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Aegithalidae

Srpski naziv

dugorepe senice


Opis taksona

Predstavnici ove porodice (7 vrsta) su male, zdepaste ptice pevačice, kratkog kljuna i krila i sa srazmerno dugim repom. Rasprostranjene su u Aziji i Evropi. Naseljavaju pretežno šumska i mozaična staništa sa drvećem i žbunjem. Većinu svog života provode u krošnjama drveća. Hrane se pretežno sitnim insektima i njihovim larvama. Loptasta, zatvorena gnezda grade na granama drveća i žbunja. Predstavnici ove porodice često formiraju manja jata koja se kreću kroz krošnje drveća u potrazi za hranom.
Autor: Dimitrije Radišić