Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Coraciiformes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Coraciidae

Srpski naziv

modrovrane


Opis taksona

Modrovrane (17 vrsta) su ptice čija građa glave i kljuna podseća na predstavnike porodice vrana. Odlikuju se kratkim nogama, izduženim telom i veoma upečatljivom bojom perja. Modrovrane su rasprostranjene u tropskim i subtopskim delovima Azije, Afrike i Australije, a samo jedan predstavnik porodice naseljava umerene delove Evrope i Azije. Staništa su im otvoreni i mozaični tereni (stepe, savane, mediteranski predeli i sl). Hrane se krupnim beskičmenjacima, gmizavcima, vodozemcima i malim sisarima, koje love vrebajući ih sa isturenih osmatračnica. Gnezde se u dupljama u drveću ili rupama u zemljanim odsecima.
Autor: Dimitrije Radišić