Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Picimorphes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Picidae

Srpski naziv

detlići


Opis taksona

Detlići predstavljaju brojnu porodicu (218 vrsta) koja je rasprostranjena na svim kontinentima osim Antarktika i Australije. Zajednička odlika većine predstavnika je vešto kretanje po kori drveća i sposobnost pravljenja duplji u stablima. Staništa detlića su šume različitih tipova, mozaična staništa sa drvećem, voćnjaci, parkovi i vrtovi. Hrane se insektima, njihovim larvama i drugim bekičmenjacima (u ishrani više predstavnika preovladavaju mravi), kao i semenjem i plodovima biljaka. Detlići su uglavnom stanarice. Većina predstavnika gnezdi se u dupljama koje sami dube u stablima drveća.
Autor: Dimitrije Radišić