Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Saxicolidae

Srpski naziv

travarke, crvenrepke, beloguze i srodnici


Opis taksona

U ovu grupu se ubraja veliki broj vrsta ptica pevačica male i srednje veličine, dugih nogu i srednje dugog, tankog kljuna. Raspostranjene su u Evropi, Aziji i Africi. Nastanjuju otvorena, poluotvorena i šumska staništa, a veliki broj vrsta vezan je za suve kamenjare u planinskim područjima, pustinjama ili polupustinjama. Hrane se pre svega insektima, njihovim larvama i drugim malim beskičmenjacima. Gnezda grade u šupljinama u stenama ili drveću, na građevinskim objektima ili na tlu, skrivena u vegetaciji.
Autor: Dimitrije Radišić