Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Bivalvia -> ordo Unionoida

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Unionidae

Srpski naziv

slatkovodne školjke


Opis taksona

Školjka, koja ima identične polovine, je sa unutrašnje strane obložena sedefom, tankim slojem konhiolina i uglavnom ima izvajane izbočine, ostatke od larvalne školjke. Šupljine od izbočina su duboke. Kod većine vrsta ‚‚šarka‚‚ ima dva kardinalna i dva lateralna zuba u levoj polovini školjke, i jedan kardinalni i jedan lateralni zub u desnoj polovini. Ova familija ima svoje predstavnike na svim kontinentima.
Autor: Dragiša Savić