Takson

Taksonomska kategorija

phylum

Latinski naziv

Nematomorpha

Srpski naziv


Opis taksona

Nematomorpha-e su kao mlade paraziti zglavkara, a na odraslom stupnju slobodnoživeći vodeni organizmi. Većinom su slatkovodne vrste, izuzev jednog roda. Karakteriše ih jako izduženo telo koje ponekad dostiže i dužinu od 1 m, ali je vrlo tanko tako da u prečniku iznosi svega 1 do 3 mm. Nematomorpha-e su odvojenih polova. Nakon parenja ženka polaže hiljadu jaja u želatinoznim trakama. Larva je infektivna i hranom dospeva u zglavkare i razvija se do polne zrelosti. Na odraslom stupnju se ne hrane.
Autor: Leona Mezei


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]