Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Psocoptera

Srpski naziv

knjiške vaši


Opis taksona

Predstavnici ovog reda su sitni insekti mekanog tela koje je izduženo. Usni aparat je za grickanje. Imaga iz usnog aparata proizvode svilaste niti, kojima ispredaju pletivo koje je u obliku malog šatora ispod kog živi cela porodica. Često ispredaju tanak pokrivač kojim prekrivaju položena jaja. Krila su obično prisutna, membranozna, a prednja su nešto veća od zadnjih, slabo izražene nervature. U miru, imaga drže krila krovoliko niz telo. Ima i potpuno beskrilnih vrsta, ali i onih sa zakržljalim krilima. Larve žive u istoj sredini sa odraslim oblicima. Najviše ih ima u šumama, dok su neke vrste sinantropne i prate čoveka. Česte su u knjižarama, bibliotekama, pekarama, mlinovima čiji sastav i komponente često oštećuju.
Autor: Lea Velaja