Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Sphaeriusidae

Srpski naziv


Opis taksona

Porodica sitnih primitivnih tvrdokrilaca koje pripadaju podredu Myxophaga. Rasprostranjeni su u celom svetu osim Antarktika. Veličina im se kreće od 0.5 do 1.2 mm. Žive u blatnim i mulevitim obalama stajaćih voda gde se mogu naći ispod kamenja, u korenju barske vegetacije ili u organskom sedimentu. Telo im je konveksno, skoro poluloptasto, sjajno. U svetu je poznato 23 vrste koje pripadaju rodu Sphaerius, jedinom rodu ove porodice. Ženka donosi samo jedno, u odnosu na veličinu tela, krupno jaje.
Autor: Gabor Mesaroš