Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Brachyceridae

Srpski naziv


Opis taksona

Brachyceridae su mala porodica raširena u tropskim područjima Afrike i suvim subtropskim područjima Palearktika u mediteranu, Kavkazu i centralnoj Aziji. To su srednje do krupni insekti sa vrlo neravnomernom površinom tela na kojem se jasno može uočiti mnoštvo krvrga, trnova, bodlji i bradavica. Izrazito su termofilne životinje koje vode skriven način života aktivne uglavnom noću i najčešće se mogu naći u blizini svoje biljke hraniteljke gde se odrasli hrane nadzemnim a larve podzemnim delovima biljke.
Autor: Gabor Mesaroš


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]