Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Sphaeritidae

Srpski naziv


Opis taksona

Mala porodica tvrdokrilaca koja po svom spoljnjem izgledu podseća na Histeridae. Odrasli insekti su od 6 do 8 mm veličine, tamnog tela sa metalnim sjajem. Hrane se sokovima listopadnog drveća ali se mogu naći i u plesnjivom drveću, trulim gljivama, čak i leševima. U severnoj hemisferi poznate su samo tri vrste od kojih jedna živi u Evropi.
Autor: Gabor Mesaroš