Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Ripiphoridae

Srpski naziv


Opis taksona

Odrasli insketi ove porodice su male do srednje veličine (2 do 40 mm), izduženog tela koje je i prema napred i prema nazad jako suženo. Glava je krupna sa krupnim očima i antenama sastavljenim od 11 segmenata, od kojih su poslednjih 3-5 segmenata češljasto razrasli. Pokrilca su često skraćena ili delimično redukovana i ne pokrivaju trbušni deo. Rašireni su po čitavom svetu i do sada je opisano preko 400 vrsta od kojih 15 živi i u Evropi.

Ono što je retkost kod tvrdokrilaca je da su predstavnici ove porodice na larvenom stupnju endoparaziti različitih vrsta osa i pčela, a neke vrste i bubašvaba. Jaja ostavljaju na cvetove gde se larve brzo legu i čekaju domaćina. Kada odgovarajuća vrste pčele ili ose poseti cvet, kače se na nju i sa njom putuju do njenog gnezda. Ovde napadaju larve domaćina tako što prodiru u telo larve. Larvu ne ubijaju nego se parazitirani domaćin razvija u odraslog insekta. Tada larva napušta domaćina, kod nekoh vrsta ga ubija i konzumira, i nakon nekog vremena i sama metamorfozira.
Autor: Gabor Mesaroš


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]