Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Arachnida

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Araneae

Srpski naziv

pravi pauci


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]


Taksoni niže u hijerarhiji