Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Arachnida -> ordo Araneae

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Agelenidae

Srpski naziv


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]


Taksoni niže u hijerarhiji