Takson

Taksonomska kategorija

phylum

Latinski naziv

Tardigrada

Srpski naziv


Opis taksona

Još 1773. godine, kada su tardigrade prvi put posmatrane, dobile su naziv „vodeni medvedi“. Taj naziv su dobile pre svega zbog svog izgleda, zbog nogu sa kandžama i tromog hoda. Nakon 3 godine, uveden je naziv koji ih još bolje opisuje, „il Tardigrado“ što znači spor hod.
Tardigrade su vodeni mikroskopski beskičmenjaci koji imaju 4 para nogu. Sa dorzalne strane su ispupčene, dok su sa ventralne spljoštene. Prekrivene su kutikolom koju menjaju tokom života. Telo im je segmentisano i mogu se razlikovati glaveni segment na kome se nalazi usni otvor i pojedini čulni organi, 3 segmenta koji čine trup i nose 3 para nogu, i repni segment koji nosi četvrti par nogu. Veličina im je najčešće od 0,1 do 1 mm. Mogu biti providne ili neprovidne, a mogu se javiti u različitim bojama (mrka, zelena, narandžasta, žuta, crvena, ružičasta). Njihova boja potiče od pigmenta koji se nalazi u kutikuli ili od boje sadržaja creva. Tardigrade su biljojedi, mesojedi ili svaštojedi. One koje su biljojedi pretežno se hrane algama, mahovinama ili nekim drugim biljnim materijalom koji nema debele celulozne zidove, one koje su mesojedi hrane se sitnim beskičmenjacima kao što su valjkasti crvi ili rotatorije, a postoje i one koje se hrane drugim tardigradama. Razmnožavaju se preko jaja, a mogu biti odvojenih polova ili hermafroditi. Kod nekih vrsta se javljaju samo ženske jedinke koje se razmnožavaju partenogenetski.
Postoje vrste koje naseljavaju morska, slatkovodna ili kopnena staništa. One se dakle mogu pronaći na primer na opalom lišću, mahovini, lišajevima, u jezerima, rekama, morima, na lednicima. Postoje i vrste koje naseljavaju malo neobičnija mesta kao što su recimo noge ptica ili oklopi insekata.
Zanimljiva je činjenica da mogu da prežive ekstremne uslove kao što su niske temperature od -272˚C ili visoke i do +151˚C, i do 1000 puta veća doza radijacije nego što može čovek da preživi ili suptance kao što su apsolutni alkohol, etar, tečni helijum ili sumporvodonik. Ne mogu sve tardigrade da prežive ove (i mnoge druge) ekstremne uslove, već samo neke vrste imaju tu sposobnost. Takođe je i vrlo malo onih koje su ekstremofilni organizmi, koje vole da žive u ekstremnim uslovima, već je većina samo ekstremotolerantna, može da preživi takve uslove.
Do sada je opisano oko 1200 vrsta, a svake godine se opiše još vrsta.
Autor: Ana Turi


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabrani takson. ]