Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Mycteridae

Srpski naziv


Opis taksona

Ovo je jedma mala porodica raširena po celom svetu kojoj pripada oko 160 vrsta. U Evropi žive tri vrste, sve pripadaju rodu Mycterus. Ekologija im nije dovoljno poznata, kao odrasli se javljaju na cveću, pa se pretpostavlja da se hrane polenom. Evropske vrste su veličine do 6 mm.
Autor: Gabor Mesaroš