Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Cordulegastridae

Srpski naziv


Opis taksona

Naziv potiče od dve grčke reči 'kordylinus' = zadebljan i 'gaster' = trbuh. Imaju krupno smeđe ili crno telo sa žutim šarama. Žive kraj bistrih potoka u šumovitim predelima i najčešće 'patroliraju' leteći polako nekih pola metra iznad površine vode. Kada ih nešto uznemiri, sposobni su za brz let. Karakteristične su šiljate legalice ženki koje se dobro vide na kraju tela.
Autor: Aca Đurđević