Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Dermaptera

Srpski naziv

uholaže


Opis taksona

Kožokrilci su insekti malih, srednjih, a u tropima i velikih dimenzija. Telo kožokrilaca je izduženo i dorzo-ventralno malo spljošteno. Glava je slobodna, pipci su kratki končasti, a usni aparat za grickanje. Krila su vrlo karakteristična. Prednja su kožasta i vrlo kratka. Zadnja krila su membranozna i kao padobran spakovana ispod kratkih prednjih. U principu su slabi letači. Na kraju trbuha se nalazi par snažnih forcepsa, koja podsećaju na klešta. Forcepsi kožokrilcima služe za podizanje prednjih krila, koja nemaju posebne mišiće za tu namenu. Mužjaku služe pri kopulaciji, a takođe i za zastrašivanje neprijatelja. Kožokrilci su karnivorne životinje, a manji broj su fitofage. Aktivni su noću, a tokom dana su skriveni ispod nekog zaklona. Dominiraju u tropima, a samo manji broj živi u umerenim pojasevima. Najčešća evropska vrsta je Forficula auricularia – uholaža.
Autor: Irena Radulović