Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta

Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Diptera

Srpski naziv

dvokrilci, muve i komarci


Opis taksona

Predstavnici ovog reda su najčešće malih dimenzija, retke su vrste koje imaju robusno telo. Lako se razlikuju od drugih insekata po jednom paru opnastih prednjih krila i parom njihalica (halterae) koje su nastale redukcijom zadnjih krila. Grudi su sastavljene od spojenih segmenata (pterothorax). Usni aparat je u vidu rilice sa različitim modifikacijama (za upijanje, sisanje, bodenje, lizanje ili rezanje). Nekada se na krilima nalaze ljuspice slično kao kod reda Lepidoptera (slučaj kod komaraca), pege ili pruge koje služe za determinaciju. Larve su apodne, crvolikog oblika, a glava im je obično redukovana. Imaga dvokrilaca su najčešće dnevne životinje, ishrana im je raznolika, od nektara do krvi raznih životinja. Larve mogu da budu parazitoidi, predatori, pa čak i fitofagi. Preobražaj je potpun. Neke vrste Diptera su veoma korisne, jer žive kao parazitoidi ili predatori drugih insekata ili kao oprašivači biljaka ili pak razlagači biljnih i životinjskih leševa, odnosno dekompozitori. Međutim mnoge vrste su opasne štetočine.
Autor: Lea VelajaTaksoni niže u hijerarhiji
-> familia Acroceridae -> familia Agromyzidae -> familia Anthomyiidae -> familia Anthomyzidae -> familia Asilidae -> familia Atelestidae -> familia Bibionidae -> familia Blephariceridae -> familia Bolitophilidae -> familia Bombyliidae -> familia Calliphoridae -> familia Camillidae -> familia Campichoetidae -> familia Cecidomyiidae -> familia Ceratopogonidae -> familia Chamaemyiidae -> familia Chaoboridae -> familia Chironomidae -> familia Chloropidae -> familia Clusiidae -> familia Culicidae -> familia Diadocidiidae -> familia Diastatidae -> familia Diopsidae -> familia Ditomyiidae -> familia Dixidae -> familia Dolichopodidae -> familia Drosophilidae -> familia Empididae -> familia Ephydridae -> familia Fanniidae -> familia Heleomyzidae -> familia Hesperinidae -> familia Hippoboscidae -> familia Hybotidae -> familia Keroplatidae -> familia Lauxaniidae -> familia Limoniidae -> familia Lonchopteridae -> familia Microphoridae -> familia Muscidae -> familia Mycetophilidae -> familia Nycteribiidae -> familia Opomyzidae -> familia Pallopteridae -> familia Pediciidae -> familia Phaeomyiidae -> familia Pipunculidae -> familia Platypezidae -> familia Psilidae -> familia Psychodidae -> familia Ptychopteridae -> familia Rhagionidae -> familia Rhinophoridae -> familia Sarcophagidae -> familia Scathophagidae -> familia Scatopsidae -> familia Sciaridae -> familia Sciomyzidae -> familia Sepsidae -> familia Simuliidae -> familia Sphaeroceridae -> familia Stratiomyidae -> familia Syrphidae -> familia Tabanidae -> familia Tachinidae -> familia Tephritidae -> familia Thaumaleidae -> familia Therevidae -> familia Tipulidae -> familia Trixoscelididae -> familia Ulidiidae -> familia Xylophagidae