< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Zaštita prirode u Srbiji

Legalni okvir zaštite prirode je u proteklom periodu skoro u potpunosti zaokružen. Sistem očuvanja prirode definisan režimima zaštite, načinima uspostavljanja posebno zaštićenih područja, mehanizmima upravljanja i kontrole, utvrđen je Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o zaštiti prirode (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2009, 88/2010) kao i aktima nadležnih organa o zaštiti pojedinih prirodnih dobara. Registar zaštićenih prirodnih dobara vodi Zavod za zaštitu prirode Srbije, koji sprovodi postupak revizije i kategorizacije svih zaštićenih prirodnih dobara. Uvid u detalje o mreži zaštićenih produčja u Srbiji može da se dobije na internet stranicama pokrajinskog i republičkog Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Na osnovu Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS ”, broj 5/10 i 47/11), koji sadrži liste zaštićenih vrsta, osim zaštićenih prirodnih dobara, pod zaštitom države se nalazi i značajan broj divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Pod određenim vidom zaštite države nalaze se i vrste koje mogu biti ugrožene prekomernom i nekontrolisanom eksploatacijom. S ciljem da im se smanji stepen ugroženosti ili da se spreči mogućnost da postanu ugrožene u budućnosti, sakupljanje iz prirodnih staništa i promet jednog broja biljaka, životinja i gljiva regulisano je Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune (Službeni glasnik RS br.31/05,45/05, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11).

U proteklom periodu Srbija je ratifikovala skoro sve međunarodne ugovore i konvencije koja se tiču zaštite i održivog upravljanja prirodnim resursima. Njihovom ratifikacijom (npr. Ramsarska konvencije - Konvencija o zaštiti močvarnih područja od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica; Bernska konvencija - Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa; Konvencija o biološkoj raznovrsnosti; CITES konvencija - Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore itd...) naša država je preuzela značajne obaveze. Posebno je značajno istaći da je, između ostalog, država dužna da periodično izveštava nadležne međunarodne strukture o efektima implemantacije mera predviđenih ovim međunarodnim ugovorima.

Novim zakonom o zaštiti prirode Srbije cilj zaštite prirodnih dobara od nacionalnog značaja više nije samo konzervacija, već usklađeni, održivi razvoj tog područja. A njome je uvek obuhvaćena i privatna i državna svojina, s tim što u zaštićenom području pravo privatne svojine ostaje zagarantovano, država samo bira staratelja. Na žalost, u proteklom periodu svedoci smo da, selektivnom primenom i slobodnim tumačenjem obaveza prema zakonu i međunarodnim ugovorima, u klimi opšte nemaštine, nepovratno stradaju prirodna dobra.

U procesima tranzicije i integracije Srbije u Evropsku uniju u narednom periodu neophodno je pripremiti obimnu naučnu argumentaciju za imenovanje, održavanje i monitoring prirode koja je u skladu sa evropskim normama – Natura 2000). Značajno je istaći i obavezu naše države preuzete ratifikacijom Bernske konvencije (Službeni glasnik RS, 102/07) na uspostavljenju uslova i imenovanje područja koja će ući u međunarodnu mrežu zaštićenih područja po Bernskoj konvenciji – Emerald mreža.

Zaštićena prirodna dobra u Srbiji

Ekološka mreža Srbije

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataşehir escort şişli escort ümraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop